26. maturitní a imatrikulační ples SOŠ Jarov

V sobotu 23. 3. 2024 jsme se s žáky prvních a maturitních ročníků, společně s jejich rodiči a učiteli, sešli ve Velkém sále paláce Lucerna u příležitosti již 26. maturitního a imatrikulačního plesu naší školy.

Celé akci předcházela intenzivní příprava maturitního a imatrikulačního výboru, který byl složen ze žáků prvních ročníků a žáků maturitních ročníků, kterým patří velké poděkování za skvěle odvedenou práci.

Ples zahájilo předtančení Taneční školy a Tanečního klubu DanceExpert mixem standardních a latinsko-amerických tanců.

Poté již přišli na řadu imatrikulanti tříd 1. DS, 1. MSA, 1. MSB, 1. MSC, 1. TZ a jejich zástupci Valentina Zychová (1. TZ) a Florian Mustafa (1. DS) přečetli imatrikulační slib. Poté se již třídní učitelé pustili do stužkování a předání pamětních listů, před závěrečným slavnostním odchodem se žáci ještě vyfotografovali.

Po prvních ročnících již nastoupily hlavní hvězdy večera, maturanti, po červeném koberci. Po proslovu ředitele školy Mgr. Miloslava Janečka, v doprovodu Ing. Bc. Gabriely Kotrčové, zástupkyně školy pro teoretické vyučování přišli zástupci maturantů Petra Danihelková (4. TZ) a David Krátký (4. DS), aby jim předali květiny a přečetli proslov maturantů. Pak již nic nebránilo tomu, aby třídní učitelé předali žákům šerpy, proběhl slavnostní přípitek a fotografování a na konci tradiční výběr peněz do připravených plachet a padáků. První sólo patřilo maturantům a jejich rodičům v rytmu blues.

Po krátké taneční sérii přišla na řadu vystoupení všech maturitních tříd, a to, 4. DS, 4. TZ, 2. NDP společně s 2. NSZ a po další taneční sérii potom 4. MSA a 4. MSB.

Ples pokračoval diskotékou až do 00:30 a poté již maturanti pokračovali na avizovanou Afterparty.

Děkujeme Ing. Karle Šindelářové, za přípravu a realizaci květinové výzdoby v Lucerně, dále Ing. Naděždě Fúskové a Ing. Anně Schwarzové, také odloučenému pracovišti školy Zahrada, konkrétně Lucii Zellerové, Jaroslavovi Laškovi, Evě Kokoškové.

Nakonec pár čísel: příprava plesu trvá 6 měsíců, podílelo se na ní 10 zástupců prvních ročníků a 12 zástupců maturitních ročníků, účast byla tento rok rekordní 2 150 hostů.