Areál školy

Velký sál

Součástí školních společenských prostor je velký sál, balkón, klubovna, šatna a zasedací sálek…

Možnost pronájmu

Budova školy 

Na adrese Praha 9, Učňovská 1 se nachází ředitelství školy, probíhá zde teoretické vyučování všech oborů, jsou zde rozsáhlé dílny pro praktickou výuku, domov mládeže, stravovací zařízení a sportovní areál s tělocvičnami.

Fotogalerie

Domov mládeže při SOŠ JAROV

Domov mládeže je na naší škole přizpůsobený pro ubytování dívek i chlapců. O žáky je postaráno kvalifikovanými pedagogy, kteří pomohou dětem překonat počáteční obtíže spojené s odchodem od rodiny a přechodem k náročnému studiu střední školy. Areál, kde se DM nachází, je dobře vybavený pro zajištění využití volného času.

Více informací…

Pracoviště odborného výcviku

Naše škola má vlastní prostorné moderně vybavené dílny pro výuku odborného výcviku technických oborů…

Více informací…

Školní botanická zahrada

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborného výcviku zahradnických oborů.

Více informací…

Bazén a sauna

Součástí areálu školy je sauna a plavecký bazén o rozměrech 12,5 x 8m. Bazén je využíván především v hodinách tělesné výchovy. V odpoledních hodinách je bazén i sauna k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímán široké veřejnosti.

Více informací…

Školní šatny

Školní šatny

Šatny v budově hlavního areálu školy na adrese Učňovská 1.

Více informací…

internetová kavárna

Školní kantýna a internetová kavárna

V blízkosti školní jídelny se nachází kantýna, kde si lze vybrat z několika druhů nápojů, salátů, cukrovinek, chlebíčků a dalších pochutin. V prvním patře školy se nachází internetová kavárna, která kromě internetu nabízí celou řadu nápojů a možnost příjemného posezení, pořádání firemních rautů, přednášek apod.

Více informací…

Školní knihovna a studovna

Školní knihovna má ve správě více než 9 600 knihovních jednotek. Fond školní knihovny je tvořen nejen knižními svazky, ale i periodiky (v současné době odebírá naše škola 15 odborných periodik) a elektronickými médii (převážně ve formě interaktivních výukových programů.

Více informací…

Učebny

Učebny

Učebny pro teoretické vyučování v budově hlavního areálu školy na adrese
Učňovská 1.

Více informací…

Škola Jarov – posilovna, tělocvična

Tělocvičny a posilovna

Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny a posilovna. Velká tělocvična nabízí ke sportovnímu vyžití plochu 30,3 x 18m, malá tělocvična 24,2 x 12,5m. Posilovna má 12 stanovišť. V odpoledních hodinách je sportovní areál k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímán široké veřejnosti.

Více informací…