Školní knihovna a studovna

Školní knihovna má ve správě více než 9 600 knihovních jednotek. Fond školní knihovny je tvořen nejen knižními svazky, ale i periodiky (v současné době odebírá naše škola 15 odborných periodik) a elektronickými médii (převážně ve formě interaktivních výukových programů.