Školní šatny

Šatny v budově hlavního areálu školy na adrese Učňovská 1.