Tělocvičny a posilovna

Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny a posilovna. Velká tělocvična nabízí ke sportovnímu vyžití plochu 30,3 x 18m, malá tělocvična 24,2 x 12,5m. Posilovna má 12 stanovišť. V odpoledních hodinách je sportovní areál k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímán široké veřejnosti.