Učebny

Učebny pro teoretické vyučování v budově hlavního areálu školy na adrese Učňovská 1.