Letničky

Naše zahrada pěstuje desítky odrůd těchto krátkověkých
náročných krásek.

Zahradnické umění si nelze představit bez ornamentálních záhonů s letničkami. Krása sytých barev a výrazné, bohaté kvetení vynahradí obrovskou pracnost přípravy sadby, což souvisí s jejich krátkým životem v délce pouhého jednoho roku.

Cestu ke snížení pracnosti objevili zahradníci v posledních letech. Vybrali druhy, které se úspěšně vyvíjejí na záhoně přímo od semene. Letničková směs z přímého výsevu nahrazuje pracné předpěstování sadby a stává se tak dnes moderní nízkonákladovou alternativou tradičních letničkových záhonů. Pestrost a náhodnost rozmístění druhů navíc evokuje přírodní luční společenstva. Nedaleko vstupu do parku, v blízkosti potoka a na pozadí obří kulisy sekvojovce můžete každoročně obdivovat spontánnost tohoto typu záhonu. Opak přírodě blízké sestavy představuje vysazovaný ornamentální záhon. Dodnes bývá často vystaven k obdivu na reprezentativních místech v zámeckých parcích či lázeňských městech. Tento výtvor zahradnického řemesla je velmi pracný.
V parku ho vysazujeme ve stylu kompozice z doby první republiky – kde jinde než před zámečkem, Jiráskovou vilou.