Plné slunce

Zdánlivě nehostinné místo nabízí od časného jara do pozdního
podzimu bohatou paletu květů

Tetelící se vzduch nad rozpáleným štěrkem. A přitom prosperující květiny bez závažnějších známek přísušku. Jak je možné, že nezahynou?

Při cestě od skleníku k zámečku jdete podél kamenné zídky a v půli cesty na dohled od vyhlídkového altánu vás možná překvapí trvalkový záhon zasypaný kamením. Před nemnoha lety si zahradníci všimli a specialisté v průhonickém výzkumném ústavu ověřili, že mulč z kamenného štěrku pomáhá udržovat v půdě vláhu, zabránit klíčení plevelů

a s trochou estetického citu i zvýšit atraktivitu vysazených rostlin. Takovýto způsob založení trvalkových výsadeb nazýváme „štěrkový záhon“. Výběr správných rostlin rozhoduje o úspěchu celého díla. Nutno vybírat trvalky pocházející z výsušných přirozených biotopů, jako jsou euroasijské stepi a severoamerické prérie, skalní výchozy či polopouště.

A právě ze severoamerických prérií pochází třapatka nachová. Oslovuje lidstvo nejen krásou velkých úborů lákajících četný hmyz, ale i svou léčivou silou. Z jejích kořenů se vyrábějí známé echinaceové přípravky pro podporu imunity během chřipkových období. Léčivé účinky znali již severoameričtí indiáni. Atraktivitu v posledních letech získává i díky šlechtitelským úspěchům na poli barevnosti květů. Základní fialovorůžová byla obohacena o kultivary bílé (na našem záhoně), červené, oranžové i žluté.Druhá představovaná rostlina Kniphofia či lidově nazývaná Kleopatřina jehla naopak pochází až z jižní Afriky. Jak je možné, že prosperuje i v České republice? Roste ve výšinách hor, kde panují obdobné podmínky jako u nás, pouze s rozdílem nižších úhrnů dešťových srážek. Suchá období přečkává pomocí dužnatých kořenů, proto je třeba dát pozor na zimní vyhnívání