Století velikáni

Zakloňte hlavu a v obdivu nad věkem prociťte pokoru

Co propůjčuje našemu parku kouzlo romantické atmosféry? Bezesporu paprsky slunce probleskující skrze koruny stromů vysazených při zakládání parku před sto lety. Z mnoha vybíráme ty, jež díky solitérnímu umístění mohly rozvinout koruny do rozsochaté plnosti a navíc jsou důstojné svým mohutným kmenem. 

Ne náhodou si svatebčané vybírají pro svůj slib místo u malebného kmene a v ochraně rozkladité koruny platanu javorolistého. Přímo na břehu Malé Rokytky doslova svítí hladká krémová kůra uspořádaná do jakýchsi barevných map dle stáří odlupující se vrstvy. Nejstarší, tříletá má barvu kávy s mlékem, nejmladší, letošní nese barvu slonové kosti. V roce 2020, po sto letech růstu, měření ukázalo důstojných 420 cm obvodu při úpatí

kmene. Zkuste, zda ho tři dospělí obejmou. A copak jsou ty ježaté kuličky jakoby navléknuté na provázku vysícím z větviček od podzimu do jara? Plody platanu jsou složeny do kulovitého plodenství z ochmýřených semen – nažek. Ale opatrně, když se plod rozpadne! Vlákna na semenech, vznášející se vzduchem, mohou alergikům způsobovat potíže.

Nedaleko platanu, na dosah lázní prvorepublikových majitelů, rozpíná svou širokou korunu ořešák černý. Černý svou hluboce vrásčitou kůrou i neuvěřitelně tvarovanými ořechy. Právě plody pro jejich členité vykrajování využívají přírodu milující šperkaři ke své tvorbě. Přijďte na podzim, vyberte si svůj klenot a příčným řezem s následným broušením z něj zhotovte šperk pro sebe či blízké.