Suchý stín

Přesvědčte se, že zahradník dokáže vykouzlit krásu i v temných
zákoutích…

Snad nejtěžší úkol pro zahradníka přináší potřeba osadit záhon, jenž se nachází pod jehličnatými dřevinami. Jejich koruny zachytí většinu dešťových kapek a slunečního záření. Výsledné podmínky můžeme nazvat „suchý stín“. Jen málo rostlin dokáže tolerovat nedostatek základních potřeb – světla a vody.

Pokus založený na jaře roku 2019 můžete vyhodnotit sami. Pomyslný deštník vytvářejí v našem případě letité tisové semenáče lemující cestu od vrátnice k lázním. Jako pokusné rostliny byly vybrány trvalky z lesních a hajních společenstev mírného pásma celého světa. Nejpočetnější vysazenou skupinou druhů od jednoho rodu je kokořík (Polygonatum). Patří mezi trvalky nabízející odolnost snad všem typům stinných poloh. Od druhu Polygonatum odoratum ve zcela suchých dubových lesích po druh Polygonatum verticilatum ve vlhčích horských. Naše sbírka čítá bohatou kolekci mnoha dalších druhů včetně kultivarů s panašovanými listy. Nesmíme zapomínat ani na traviny, nezbytné pro zahradníky v kompozicích přírodně laděných trvalkových záhonů. Rod ostřice (Carex) na Zemi obsadil mnoho rozdílných biotopů, což v pěstování přináší velkolepé možnosti použití. Prospívá na slunci i ve stínu, v rašelinách i na skalách. V oblasti zahradního designu nabízí druhy gracilně jemnolisté i kompaktní širokolisté, po pás vysoké a miniaturní skalkové.

Kromě jmenovaných, na záhoně najdete v mnoha kultivarech trvalkové rody AjugaCimicifuga, Bergenia, Brunnera, Helleborus, Thalictrum, Pulmonaria a mnoho dalších.