Vlhký stín

Objevme choulostivé barevné poklady skryté v příšeří korun stromů

Nejlépe zahradnicky využitelné prostředí jak po stránce bohaté druhové skladby, tak i po stránce technické se ukazují místa, kde lze zavést závlahu a stín vytvářejí stromy listnaté. V přírodě taková stanoviště nabízejí luhy a háje, kde není příkrov korun tak neprodyšný, aby se část dešťů nedostala až na zem. V jarních měsících dokonce později se olisťující stromy dávají podrostovým bylinám možnost plného světelného požitku.

Podobným místem je v parku záhon podél obvodové zdi. Využili jsme ho pro shromáždění stálezelených dřevin a stínomilných trvalek, trav a kapradin. 

Asijský rod čechrava (Astilbe) nabízí zahradníkům díky škále druhů, kříženců a kultivarů rozsáhlé spektrum barev od bílé přes růžovou až po tmavě červenou. Také disponují pestrostí růstových možností od zakrslých okolo 20 cm po vysoké okolo jednoho metru. Vyžadují kyselou vlhčí půdu, tedy přídavek rašeliny.

Z plamenek (Phlox) v kapitole o stínu hovoříme především o vyšším druhu Phlox paniculata a nižším Phlox divaricata. První jmenovaný je trvalkou notoricky známou skoro z každé venkovské předzahrádky. 

Snažili jsme se v odrůdách poskládat co nejúplnější barevný profil, včetně kombinací očkatých i proužkatých. Pokud mají rostliny dostatek vláhy, prospívají i na plném slunci. Záhon oplývá dalším nepřeberným množstvím podrostových trvalek rodů Aruncus, Geranium, či Primula a bohatým sortimentem kapradin a trav.