Žijící zkameněliny

Vydejte se na dobrodružnou cestu údolím obrů a oživlých fosilií.

Údolí Malé Rokytky v parku SOŠ Jarov bychom mohli nazývat údolím obrů a oživlých fosilií. Mnohé ze stromů vyhynuly v období třetihor a my po nich našli jen otisky v kamenných usazeninách. Avšak 20. století přineslo nečekané objevy rostlin, které jsme znali pouze z depozitářů muzeí zkamenělin.

Wollemia nobilis – objev, který je mezi botaniky roven objevu žijícího jedince Tyrannosaurus rex, navíc jeden z nejnovějších a nejpřekvapivějších, dokazující, jak naši planetu málo známe. V roce 1994 nalezl nedaleko velkoměsta Sydney v Austrálii botanik David Noble ve skrytém údolí 21 podivných stromů. Po prozkoumání

kolekce zkamenělin v místním muzeu přišlo překvapení… podobnou rostlinu již známe. Nečekaný objev spustil rozsáhlé ochranářské aktivity – vyhlášení národního parku, přísná omezení vstupu, pokusy s rozmnožením rostlin

a jejich šíření do světa v duchu zachování druhu ex situ. Díky této aktivitě se dostaly mladé exempláře za neuvěřitelné ceny i do České republiky a následně i do školní botanické zahrady. Bohužel je běžně neuvidíte. Zatím malé rostliny ochraňujeme v bezpečí skleníků.

Metasequoia glyptostroboides – metasekvoje čínská vyhynula před 70 miliony let, znali jsme ji pouze z hnědouhelných zkamenělin. V roce 1941 objevili čínští lesníci v lesích provincie Sečuán neznámý strom, jejž později vědci z Harvardu identifi kovali jako žijící zkamenělinu. O devět let později již klíčí první semenáče v Boatnické zahradě Univerzity Karlovy. Naše rostlina také patří mezi první v České republice. Poloha na břehu potoka, podobná místům výskytu v její domovině, jí očividně svědčí.

Taxodium distichum – tisovec dvouřadý je listy – jehlicemi velice podobný předchozí žijící fosilii – metasekvoji. Tisovec se odlišuje střídavým umístěním jehlic na větvičkách a vzdušnými kořeny, tzv. pneumatofory. Tyto jedinečné útvary pomáhají rostlině přežít v bažinatých oblastech východu Severní Ameriky. V našem parku můžete pozorovat vzdušné kořeny zblízka na jedincích kolem rybníka a na ostrově. Kromě tohoto druhu roste v zahradě u potoka pro Evropu daleko vzácnější druh Taxodium ascendens. A do třetice k rodině obrů malá zmínka o Taxodium mucronatum. Strom s největším obvodem kmene 42 m. Ten pochází z Mexika a v našich sbírkách ho zatím nenaleznete.

Araucaria araucana – dřevina známá spíše pod počeštěným latinským názvem než pod českým botanickým jménem blahočet. Araukárie byly typickým druhem pravěkých jurských lesů před 200 milióny let a pozůstatky najdeme i v Čechách v podobě zkamenělých dřev tzv. araukaritů. Většina druhů rodu blahočet roste v tropických oblastech. Pěstujeme je v nádobách, které vystavujeme během léta podél skleníku. Pouze blahočet čilský pochází z hor Argentiny a Chile, kde panuje podobné klima jako v Evropě. V České republice již úspěšně prosperuje několik rostlin, proto i my přistupujeme k pokusům s touto velice neobvykle vyhlížející jehličinou. Aby tyto snahy byly úspěšné, je třeba vybrat chráněné místo a vhodně zvolit zimní ochranu.