ČELAKOVSKÉHO SADY POHLEDEM ZAHRADNÍKŮ A TECHNIKŮ

V úterý 9. dubna vyrazili žáci druhého ročníku maturitních oborů Zahradnictví a Technické zařízení budov na komentovanou prohlídku parku Čelakovského sady nacházejícího se na prostranství kolem pražského Národního muzea. Zahradnice Hanka Pollertová, která má péči o park na starosti, žákům nastínila historii parku a jeho novodobé rekonstrukce, stavební prvky parku zahrnující modrozelenou infrastrukturu i systém závlah a specifika založení i údržby parku a jeho zeleně (úprava keřů zohledňující bezpečnost v městském prostoru, zvláštní péče o vybrané stromy, údržba společenstev trvalek v bylinném patře apod.). Zajímavé bylo téma ochrany zeleně v parku, tedy zejména bylinného patra, ale i dřevin, před neukázněnými návštěvníky, což bylo ve frekventovaně navštěvovaném parku Čelakovského sady provizorně, ale účinně vyřešeno lesnickou oplocenkou a plánuje se zde trvalé řešení na tento způsob.
Po prohlídce parku ještě žáci navštívili Národní muzeum a jeho expozice.
Děkujeme Hance Pollertové za čas, který žákům věnovala, i za poutavý výklad plný zajímavých informací!