DEN PRO ZDRAVÍ

Ve středu 21. 6. 2023 proběhl na odborném učilišti „Den pro zdraví“, kterého se zúčastnilo celkem 7 tříd 1. a 2. ročníku. Žáci procházeli ve skupinách jednotlivá stanoviště, na kterých měli možnost namalovat si kamínek, napsat dopis svému budoucímu já, besedovat o zdravém životním stylu a hygienických návycích, zjistit své zdroje, které je psychicky dobíjí, zasportovat si apod. Program připravilo školní poradenské pracoviště ve spolupráci s asistenty pedagoga a setkal se s velmi pozitivní odezvou u všech žáků.