Domov mládeže při SOŠ JAROV

Domov mládeže je na naší škole přizpůsobený pro ubytování dívek i chlapců. Pro dívky jsou k dispozici dvoulůžkové moderní pokoje s příslušenstvím (WC + sprchový kout). Chlapci jsou ubytováni na třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

Domov mládeže se otevírá vždy v neděli v 18 hodin a uzavírá se v pátek v 9:00 hodin. Přes víkend a prázdniny je DM uzavřený. Ubytovaní žáci mají k dispozici snídaně a teplé večeře. Domov mládeže je vybaven moderní kuchyňkou, kde si ubytovaní mohou ohřívat či připravovat i vlastní jednoduché pokrmy. O žáky je postaráno kvalifikovanými pedagogy, kteří pomohou dětem překonat počáteční obtíže spojené s odchodem od rodiny a přechodem k náročnému studiu střední školy. Areál, kde se DM nachází, je dobře vybavený pro zajištění využití volného času. Všechna zařízení pro trávení volného času jsou v odpoledních hodinách k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo jsou pronajímány.

Měsíční poplatek za ubytování činí 1600,- Kč.
Stravné se hradí formou kreditu.
Snídaně 25,- Kč, oběd 49,- Kč (SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9)
Večeře 45,-Kč, studená večeře (středa) 45,- Kč.)

NÁSTUP NA DOMOV MLÁDEŽE – začátek školního roku 2023/2024

Žáci 1. ročníků SOŠ Jarov a žáci z ostatních středních škol se ubytují v neděli 1. 9. 2024 od 18,00 do 21,00 hod., nebo  v pondělí 2. 9. 2024 před slavnostním zahájením školního roku do 9,00 hod., případně po slavnostním zahájení během dopoledních hodin. Z ostatních škol i v odpoledních hodinách, nejdéle do 21,00 hod.

Žáci 2. – 4. ročníků SOŠ Jarov (slavnostní zahájení je 3. 9. 2024), se ubytují  v pondělí 2. 9. v odpoledních hodinách nejpozději do 21,00 hod., nebo v úterý 3. 9. nejpozději do 9,00 hod.

Jiný nástup na domov mládeže možný po předchozí dohodě s vedoucím domova mládeže nebo s vychovateli.

Přihláška do domova mládeže (PDF)

Přihláška do domova mládeže (word)

Odhláška z domova mládeže

Žádost o uvolnění z pobytu na domově mládeže – jednorázové


INFORMACE

PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Závazné přihlášky k ubytování se přijímají do 31. 5. 2024 na adrese:

Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9

Přihlášky zasílejte poštou v originále v listinné podobě.

Rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM bude provedeno nejpozději do 10. 6. 2024.

Výsledky PŘ na domov mládeže 2023/2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K UBYTOVÁNÍ
V DOMOVĚ MLÁDEŽE SOŠ JAROV

Při umísťování žáků nebo studentů do domova mládeže jsou přednostně umísťováni žáci SOŠ Jarov. Dále je přihlíženo ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.


Žádáme žáky / zákonné zástupce, aby nástup do DM nebo případné zrušení rozhodnutí o přijetí potvrdili – osobně, písemně nebo e-mailem na adresu SOŠ veran@skolajarov.cz, tel.číslo 266 106 280, a to nejpozději do 24. 6. 2024, aby případně uvolněné místo mohlo být nabídnuto náhradníkům.