DRAVCI V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, partner č. 18

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 jsme v naší školní botanické zahradě měli spoustu opeřených dravců. Konalo se zde poslední setkání Klubu – Společně na výstavu, muzea a vycházku a Klubu – Šikovné ruce, na které jsme si pozvali právě orly, káňata, sokoly, a sovy. Přivezl je pan sokolník, který nám o nich vyprávěl spoustu zajímavostí. Všichni jsme si je mohli na místě prohlédnout, pohladit i nakrmit na sokolnické rukavici.  Ve vnitřních prostorech nechyběly výtvarné dílny děti a bohaté občerstvení.

??? Věděli jste, že….

  • První písemné zmínky o sokolnictví u nás pocházejí z období Velkomoravské říše (833–907) konkrétně z Letopisů Fuldských (z r. 869), kde se píše o používání sokolů při lovu
  • Ve středověku bylo sokolnictví v českých zemích výsadou panovníků a vyšší šlechty. Většina feudálů zaměstnávala početné skupiny profesionálních sokolníků
  • Sokolníci byli děleni na dva druhy, pěší a jízdní. Jízdní sokolník držel v pravé ruce otěže a na levé pěsti dravce
  • Mezi oblíbený a nejvýše hodnocený lov patřil tzv. „královský lov“ volavek