Europass

Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Jeho struktura je jednotná a od roku 2005 pomáhá nejen zlepšit komunikaci na evropském trhu práce i v oblasti vzdělávání, ale také mobilitu občanů EU, členských států ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.

Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, poskytují však zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím transparentní a přehledný soubor všech relevantních informací o držiteli v českém a anglickém jazyce. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí.

Europass vydává centrálně Národní ústav odborného vzdělávání – Národní centrum Europass ČR.

Podrobnosti na: www.europass.cz

Střední odborná škola Jarov zajišťuje pro všechny své absolventy Europass, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass v českém a anglickém jazyce je vydáván absolventům všech učebních (3-letých) i studijních maturitních (4-letých) oborů, včetně absolventů nástavbového studia.