EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se v rámci Evropského týdne mládeže, který pořádala národní agentura DZS (Dům zahraniční spolupráce) a instituce Europa Experience, zúčastnila třída 3MSB zajímavé exkurze.

Den začal setkáním před Národní technickou knihovnou v Dejvicích zábavnými pohybovými aktivitami s animátory, poté pokračoval krátkou neformální besedou. Po skončení se třída přesunula z Dejvic na Národní třídu, kde sídlí zbrusu nově otevřené centrum Evropského parlamentu „Europa Experience“.

Tam se žáci mohli velmi interaktivně zapojit a na několika stanovištích seznámit se základními fakty o Evropské unii, její historii, současnosti i tendencích do budoucna.

Dověděli se i o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou 7. – 8. června.

Zároveň shlédli instruktážní video v působivém kruhovém panoramatickém kině a nakonec mohli poslat i vtipný foto-vzkaz pomocí interaktivní foto-buňky.

Akce byla nejen přínosná, ale i zábavná zároveň, za což bychom chtěli poděkovat především národní agentuře DZS, s níž naše škola spolupracuje už více než deset let a která školu pozvala a účast našich žáků umožnila.