EXKURZE ZAHRADNÍKŮ VE FIRMĚ MORAVOSEED CZ A.S. SVIJANSKÝ ÚJEZD A PROHLÍDKA BAROKNÍ ZAHRADY V MNICHOVĚ HRADIŠTI

V minulém týdnu se žáci zahradnických oborů tříd 2TZ, 3AZ a 1NSZ účastnili odborné exkurze.

První část exkurze proběhla na jedné ze dvou šlechtitelských stanic firmy Moravossed CZ a.s., se sídlem ve Svijanském Újezdu. Firma Moravoseed CZ a.s. je českým výrobcem a prodejcem certifikovaných osiv zeleniny, květin, bylinek a koření. Zabývá se šlechtěním nových odrůd všech druhů zeleniny, které jsou vysoce odolné proti škůdcům a chorobám, změnám teplot v období vegetace a dalším vlivům, které souvisí s globálními změnami klimatu. Cílem šlechtění  je i neustálé vylepšování  oblíbených odrůdy zeleniny pro jejich maximální odolnost a úrodu. Ve svém portfoliu mají více než 450 zeleninových odrůd. Velmi poutavý výklad šlechtitele Ing. Martina Čecha Keilara  se týkal historie firmy, způsobů šlechtění, pěstování jednotlivých zeleninových druhů a zvláštností některých odrůd. Shlédli jsme šlechtitelská políčka se širokým sortimentem odrůd zeleniny od salátů přes plodovou, cibulovou, kořenovou, kořeninovou až po košťálovou a luskovou zeleninu, izolované skleníky a skladovací prostory šlechtitelské stanice. Nakonec jsme měli malou ochutnávku ze sortimentu pěstovaných odrůd mrkve a každý žák si odnesl domů malý dáreček ve formě zeleninových a květinových osiv a reklamních předmětů firmy.

Druhá část exkurze se uskutečnila na zpáteční cestě v Mnichově Hradišti, kde jsme navštívili barokní zámeckou zahradu. V okolí zámku byla začátkem 18. století zřízena rozlehlá zahrada, doplněna řadou drobných staveb. Významnou dochovanou stavbou je zdejší sala terrena, kterou postavil roku 1711 proti zámku stavitel Niccolo Raimondi. Mezi zámeckou budovou a salou terrenou jsme měli možnost vidět rozsáhlý parter s tvarovanými dřevinami a záhony růží, na nějž dále navazuje nevelký krajinářský park anglického typu. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou saly terreny a přínosnou procházkou rozkvetlou zámeckou zahradou.