Maturitní obory

Vyberte si z více než 40 maturitních a učebních oborů

Management ve sportu 

Obor management ve sportu je vhodný hlavně pro žáky, kteří se aktivně věnují sportu. Připravuje je zejména v ekonomické oblasti, ale počítá i s osvojením znalostí sportovní přípravy a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností absolventů. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i ve dvou cizích jazycích.

Více informací…

Dřevostavby

Jde o studijní obor zpracování dřeva zabývající se v celém rozsahu dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou. Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi, která přestává být statická a stává se flexibilnější, přizpůsobující se poptávce.

Více informací…

Stavební obnova

Obor Stavební obnova připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, s přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací, adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných, které mají historický nebo jiný odůvodněný význam.

Více informací…

Technická zařízení budov

Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení v budovách, instalací provozních souborů, na úrovni projektové přípravy, navrhování a realizace. Jedná se o vnitřní instalace vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu, rozvody vzduchotechniky a klimatizace v novostavbách i v rekonstruovaných a

Více informací…

Zahradnictví

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po druhém roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika. Zaměření Sadovnická a krajinářská tvorba je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství. Zaměřuje se na projektovou přípravu budoucích výsadeb, ať již soukromých

Více informací…