Dřevostavby

Charakteristika oboru

Jde o studijní obor zpracování dřeva zabývající se v celém rozsahu dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou. Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi, která přestává být statická a stává se flexibilnější, přizpůsobující se poptávce.

Tento studijní obor připravuje žáky pro činnosti technické i řemeslné v oblasti dřevostaveb, dřevěných konstrukcí, dřevěných součástí staveb, dřevěných obalů, výrobků ze dřeva pro zemědělství, služby, zařízení pro volný čas, včetně údržby a oprav dřevěných staveb, konstrukcí a výrobků. Rovněž zahrnuje pomocné a zabezpečovací konstrukce používané zejména ve stavebnictví. V průběhu třetího a čtvrtého ročníku je studium také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů (AutoCAD, SEMA). Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako technici v oblasti výroby dřevo-staveb, dřevěných konstrukcí, dřevěných součástí staveb, dřevěných obalů, pomocných a zabezpečovacích konstrukcí. Konkrétně se realizují jako technologové, konstruktéři – projektanti, technici přípravy a realizace investic, mistři, stavbyvedoucí. Své uplatnění nacházejí také ve výrobě polotovarů, stavebně-truhlářských výrobků, částí dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Mohou se uplatnit i jako pracovníci marketingu ve výrobě a prodeji výrobků a produktů ze dřeva nebo pracovníci firem, zabývající se údržbou nebo opravou dřevostaveb a dřevěných konstrukcí.

Učební plán ke stažení – (PDF)