Instalatér

Charakteristika oboru

V učebním oboru instalatér se žáci seznamují s montáží, udržováním a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby, spojováním materiálů pomocí závitových spojů, lepením, svářením a jinými technikami, osazováním armatur, připojováním zařizovacích předmětů zdravotní techniky a jiných zařízení plynovodních a otopných systémů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku.

O vysoké úrovni studia na naší škole nejvíce vypovídá fakt, že je vybrána jako krajské centrum Cechu instalatérůAbsolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění ve stavebních firmách, u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a kanalizace.

Učební plán ke stažení – (PDF)

Cech instalatérů