Kamnář

Charakteristika oboru

Učební obor kamnář zahrnuje základní znalosti zednických prací, stavby, rekonstrukce, opravy a údržbu klasických i moderních keramických kamen a sporáků a ostatních lokálních topidel jako jsou prádelní kotle, pece, grily a udírny.

V učebním oboru kamnář se žáci seznamují se stavbou krbů s otevřeným ohništěm, krbovými vložkami a uzavřenými topeništi, způsoby správného používání topidel včetně jejich údržby, připojení ke komínům a pravidla topení v nich, s předpisy pro stavbu kamen a vlastnostmi používaných materiálů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik probíhá pod vedením skutečných mistrů v oboru a ve spolupráci s cechem kamnářů. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání kamnář . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

Učební plán ke stažení – (PDF)

Cech kamnářů