Klempíř

Charakteristika oboru

V učebním oboru klempíř se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech.

V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně ve specializaci na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání stavební klempíř. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti v oboru. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Profese je dlouhodobě velmi žádaná, zejména zaměření stavební klempíř.

Učební plán ke stažení (PDF)

Cech klempířů