Kominík

Charakteristika oboru

Naše škola má ve výuce oboru kominík mnohaletou tradici a velmi dobré vybavení. Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo učební obor kominík zachránit před zánikem a jako jedna z mála státních škol v ČR jej stále vyučujeme.

V učebním oboru kominík se žáci seznamují s čistěním průduchů komínů a kouřovodů, kontrolou jejich stavu, čistěním spotřebičů na pevná a kapalná paliva, připojováním spotřebičů všech druhů paliv na spalinovou cestu včetně určení jejího typu a rozměrů, zásadami umístění spotřebičů z hlediska požární bezpečnosti, sanací komínů vložkováním, opravami komínů a jejich příslušenství, stavbou a montáží vícevrstvých komínů a měřením spalin.

Při výuce žáci pracují s moderními technickými prostředky jako jsou komínové kamery, endoskopy a analyzátory spalin, s některými z těchto prostředků se v České republice může pochlubit pouze naše škola.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik probíhá pod vedením skutečných mistrů v oboru a ve spolupráci s cechem kominíků. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání kominík, je rovněž schopen samostatně vykonávat činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

Učební plán ke stažení – (PDF)