Malíř, lakýrník

Charakteristika oboru

Učební obor malíř a lakýrník zahrnuje veškeré druhy výmalby bytových, společenských, průmyslových a dalších objektů, včetně všech základních technik jako jsou nátěry, válečkování, linkování, šablonování, zhotovení obkladových a plastických nátěrů, tapetování, základní lakýrnické práce na dveřích, oknech a kovových konstrukcích včetně odstranění původního nátěru. Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik probíhá ve spolupráci s cechem malířů. Díky kvalitě našich mistrů se naši žáci mohou naučit slohové malby a další techniky, které dnes provádí pouze památkáři.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání malíř a lakýrník, ale uplatní se i v oblastech nákupu či prodeje nátěrových hmot a nářadí. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

Vzhledem k šíři možností uplatnění a minimálním vstupním nákladům je logické, že řada absolventů po zapracování a splnění podmínek legislativních předpisů zvolí dráhu soukromého podnikatele.

Učební plán ke stažení – (PDF)

Cech malířů