Management ve sportu

Charakteristika oboru

Obor management ve sportu je vhodný hlavně pro žáky, kteří se aktivně věnují sportu. Připravuje je zejména v ekonomické oblasti, ale počítá i s osvojením znalostí sportovní přípravy a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností absolventů. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i ve dvou cizích jazycích. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky. 

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné – ekonomické také část profilující zaměřenou na oblast sportu a tělovýchovy a část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. 

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole (zejména ekonomické, tělovýchovné a pedagogické). 

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména v oblastech ekonomiky, obchodu, tělovýchovy a sportu. Mohou pracovat jako ekonomové na všech úrovních, jsou schopni zastávat funkce v oblasti rozhodování, zdravovědy a sportovního managementu. Budou také schopni pracovat jako asistenti nebo organizační pracovníci. Nabyté pedagogické dovednosti mohou uplatnit při vedení a řízení tréninků. 

Učební plán ke stažení – (PDF)