Maturitní obory Nástavbové studium Učební obory – H Učební obory – E Vzdělávání dospělých

Management ve stavebnictví

Charakteristika oboru

Obor management ve stavebnictví připravuje žáky v oblasti ekonomické i stavební pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy stavebních podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i ve dvou cizích jazycích. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických a obchodně podnikatelských činností v podnicích různých právních forem a různého zařazení. Přednostně jsou připraveni pro výkon povolání administrativního charakteru ve stavebních podnicích všech typů a velikostí. Mohou pracovat jako ekonomové na všech úrovních, jsou schopni zastávat funkce ve středním managementu. Budou schopni také pracovat jako asistenti nebo organizační pracovníci. Vzhledem k rozsahu vzdělání mohou pracovat i ve státní správě, bankách, pojišťovnách, marketingových agenturách.

Učební plán ke stažení – (PDF)