Montér vodovodů a kanalizací

Charakteristika oboru

V učebním oboru montér vodovodů a kanalizací se žáci naučí ručně i strojně opracovávat kovové i nekovové materiály, provádět údržbu strojního vodohospodářského zařízení, obsluhovat strojní zařízení používané na potrubářské práce, na úpravnách vody a čistírnách odpadních vod, provádět montážní práce na potrubí vodovodním i kanalizačním, vyměňovat armatury a části potrubí, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí, provádět odečty vodoměrů a jejich výměnu, zhotovovat vodovodní i kanalizační přípojky, zajišťovat hygienické zabezpečení vody, provádět čištění kanalizačních stok, šachet a jímek, pracovat s technickou dokumentací, provádět kladení a montáž požárních vodovodů včetně osazení hydrantů, provádět montáž a demontáž armatur, měřících, regulačních a dalších zařízení. Provádět nastavení a regulace redukčních ventilů, nastavení a obsluhu technologických částí úpraven vody, nastavení a obsluhu technologických částí čistíren odpadních vod, nastavení a obsluhu technologických částí čerpacích stanic, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí. Umí provádět obsluhu elektrických zařízení, které se využívá na vodovodních a kanalizačních sítích.

Součástí výuky základní svářečské kurzy, které nabízíme našim žákům zcela zdarma (skutečná cena těchto kurzů je 33.000 Kč). Jedná se o těchto pět metod: svařování plamenem, elektrickým obloukem, polyfúzní svařování plastů, svařování plastů natupo horkým tělesem, pájení mědi naměkko/natvrdo a lisování tvarovek (měď, nerez).Svářečská škola zároveň umožňuje manuálně zručným žákům absolvovat evropské i mezinárodní zkoušky, tedy zkoušky ve svařování nejvyšší, za zvýhodněných cenových podmínek.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění jako montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium, a najít uplatnění také jako vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí, vodárenský technik úpravy vody, vodárenský technik čištění odpadních vod, vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod, vodárenský technik dispečer.

Učební plán ke stažení – (PDF)