Prodavač – květinář, florista

Charakteristika oboru

Žáci se v rámci tříletého studia vzdělávají nejen ve všeobecně vzdělávacích předmětech, ale i v odborných, ekonomických a zahradnických. Jako specialisté, kteří budou pracovat v obchodní síti, získávají, i prakticky nacvičují své obchodní dovednosti, schopnost jednat se zákazníkem, používat základní marketingové nástroje k podpoře prodeje, řešit základní obchodní operace – prodej, reklamace, poradenství a zároveň znát základní předpisy, které se k dané problematice vážou v přímé návaznosti na své znalosti, které získají v předmětu produkční zahradnictví a floristika. V rámci odborného výcviku mají možnost pracovat na několika školních prodejnách a u smluvních partnerů a k dispozici je jim pro výuku také rozlehlá školní botanická zahrada. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

Uplatnění

Úspěšně zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především na pozicích řadových zaměstnanců prodeje v květinářstvích, zahradnických centrech nebo okrasných a ovocných školkách, po získání praxe i na vedoucích pozicích. Vzhledem ke specializaci se mohou realizovat v odvětví floristiky, ať už jako zaměstnanci květinářství nebo živnostníci. Učební obor má vysoký potenciál uplatnění zejména v městských aglomeracích.

Učební plán ke stažení – (PDF)