Stavební obnova

Charakteristika oboru

Obor Stavební obnova připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, s přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací, adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných, které mají historický nebo jiný odůvodněný význam.

Koncepce zaměření oboru vychází z toho, že se rozsah přestaveb bude zvětšovat pro velké množství starých a starších budov, které nevyhovují funkčním ani užitným požadavkům, nebo které chátrají.
V průběhu třetího a čtvrtého ročníku je studium také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako stavební technici průzkumu, přípravy, realizace investic a engineeringu, projektanti, mistři nebo stavbyvedoucí. Oblastí působení jsou nové stavby, ale i opravy, rekonstrukce a modernizace staré zástavby, obnova památek. Své uplatnění nacházejí absolventi také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, jako pracovníci v oblasti památkové péče. Uplatnit se mohou i jako pracovníci marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a produktů, jako obchodně-techničtí zástupci nebo technicko-servisní pracovníci firem, zabývajících se činností související s daným oborem.

Učební plán ke stažení – (PDF)