Nástavbové studium

Vyberte si z více než 40 maturitních a učebních oborů

Dřevostavby

Jde o studijní obor zpracování dřeva zabývající se v celém rozsahu dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou. Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi, která přestává být statická a stává se flexibilnější, přizpůsobující se poptávce.

Více informací…

Podnikání

Studium navazuje na tříleté odborné vzdělání a připravuje žáky v ekonomické oblasti. Připravuje žáky pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i v jednom cizím jazyce.

Více informací…

Stavební provoz

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací a adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných, které mají historický nebo jiný odůvodněný význam.

Více informací…

Zahradnictví

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po druhém roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika. Zaměření Sadovnická a krajinářská tvorba je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství. Zaměřuje se na projektovou přípravu budoucích výsadeb, ať již soukromých

Více informací…