Tesařské práce

(36 – 64 – E/01)

Charakteristika oboru

Učební obor tesařské práce zahrnuje zhotovování bednění, montáž a demontáž lešení, přípravu a montáž krovů, dřevostaveb, provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobu jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí, opravy a podchycování konstrukcí. Odborný výcvik probíhá v  areálu školy, kde je devět rukodělných dílen a dvě strojovny , které jsou nadstandardně vybaveny dřevoobráběcími stroji.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání tesař. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i v jiných oblastech zpracování dřeva, případně v navazujících oborech obchod a logistika.

Tříleté a dvouleté učební obory – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

Učební plán ke stažení – (PDF)