Zahradnická výroba

(41 – 52 – E/02)

Charakteristika oboru

Charakteristika této profese je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má ve výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení, jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu jednoduchých pracovních činností v zahradnictví s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování květin, okrasných dřevin a jejich výsadba. Absolvent je schopen vykonávat některé práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících. Uplatní se při pomoci zakládání sadovnických úprav, údržbě zeleně areálů, firem, hotelů, v péči o městskou zeleň, při údržbě parků a zahrad. Své uplatnění nachází v zahradnických firmách, výrobních podnicích, v květinových síních, květinářských prodejnách, zahradnických hypermarketech a velkoskladech květin.

Tříleté a dvouleté učební obory – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

Učební plán ke stažení – (PDF)