Vzdělávání dospělých

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Malíř

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Malíř, (kód: 39-001-H)“, „Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H)“ a „Tapetář (kód: 39-003-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 39 tis. Kč.
Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01)

Více informací…

Lakýrník a natěrač

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Malíř, (kód: 39-001-H)“, „Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H)“ a „Tapetář (kód: 39-003-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 39 tis. Kč.
Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01)

Více informací…

Tapetář

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Malíř, (kód: 39-001-H)“, „Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H)“ a „Tapetář (kód: 39-003-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 39 tis. Kč.
Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01)

Více informací…

Tesař

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Tesař (kód: 36-051-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Tesař, kód: 36-64-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Více informací…

Florista

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Florista (kód: 41-008-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Florista, kód: 41-008-H (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Více informací…

Květinář

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Květinář (kód: 41-008-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Květinář, kód: 41-008-H (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Více informací…

Sadovník

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník (kód: 41-007-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Sadovník, kód: 41-007-H (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Více informací…

Topenář

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace“, „Montér vnitřního rozvodu plynu“ a „Topenář“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 79 tis Kč. Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na  Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat výuční list oboru Instalatér, kód 36-52-H/01.

Více informací…

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace“, „Montér vnitřního rozvodu plynu“ a „Topenář“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 79 tis Kč. Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na  Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat výuční list oboru Instalatér, kód 36-52-H/01.

Více informací…

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Více informací…

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků“, „Kamnář stavitel krbů“ a „Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 48 tis. Kč. Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na  Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Kamnář(kód: 36-67-H/02).

Více informací…

Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků“, „Kamnář stavitel krbů“ a „Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 48 tis. Kč. Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na  Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Kamnář(kód: 36-67-H/02).

Více informací…

Kamnář stavitel krbů

Chcete získat vyuční list?
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Kamnář stavitel krbů je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků a Osvědčením o profesní kvalifikaci Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel, což umožní uchazeči se přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Kamnář, kód: 36-67-H/02 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).
Pokud se přihlásíte a uhradíte současně všechny tři zkoušky, které tvoří úplnou profesní kvalifikaci najednou tj.: Kamnář stavitel krbů, Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků a Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel máme pro vás zvýhodněnou cenu 48 tis. Kč za tři výše uvedené kurzy včetně zkoušek. Závěrečná zkouška a získání výučního list v oboru Kamnář, kód: 36-67-H/02 je pak zdarma.

Více informací…

Truhlář nábytkář

Chcete získat výuční list v oboru Truhlář?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou k oběma kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Truhlář (kód: 33-56-H/01)“, tedy „Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) “ a „Stavební truhlář (kód: 33-002-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 49 tis. Kč. Po získání obou osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01).

Více informací…

Stavební truhlář

Chcete získat vyuční list v oboru Stavební truhlář?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou k oběma kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Truhlář (kód: 33-56-H/01)“, tedy „Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) “ a „Stavební truhlář (kód: 33-002-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 49 tis. Kč. Po získání obou osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01).

Více informací…

Obkladač

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Obkladač (kód: 36-164-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Obkladač, kód: 36-164-H (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Více informací…