Malíř

kód: 39-001-H

PŘIHLÁŠKA REKVALIFIKACE – MALÍŘ (KÓD: 39-001-H)

Vyberte prosím na co se chcete přihlásit:*

PŘIHLÁŠKA ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE MALÍŘ A LAKÝRNÍK
(KÓD: 39-41-H/01)

Chcete získat vyuční list?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou ke všem třem kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Malíř, (kód: 39-001-H)“, „Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H)“ a „Tapetář (kód: 39-003-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 39 tis. Kč.
Po získání všech tří osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01)

Vyberte prosím na co se chcete přihlásit:*