Rekvalifikace

Základní informace

Mám zájem o rekvalifikaci, jak mám postupovat?
Řadu odpovědí na všeobecné otázky nejdete zde: Časté dotazy – Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)
Úplný přehled rekvalifikací, které nabízí Střední odborná škola Jarov a základní informace k jednotlivým rekvalifikacím najdete zde: Rekvalifikační kurzy – přehled – Střední odborná škola Jarov (skolajarov.cz)
Z vybraných kurzů, které se uskutečnily, či aktuálně běží najdete fotografie zde: SOŠ Jarov, celoživotní vzdělávání | Facebook

Může být rekvalifikace proplacena úřadem práce?
Ano, máme řadu absolventů, kterým ÚP rekvalifikaci proplatil a víme jak na to.
Úřad práce může uhradit náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci.  Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.

Podmínky zahájení rekvalifikace?

  • Zdravotní způsobilost práce v daném oboru, potvrzení od lékaře.
  • Věk minimálně 18. let, zde je možné na vyjímkou i mladiství evidovaní na ÚP jako uchazeči o zaměstnání.
  • Uhrazené kurzovné.

Chci získat výuční list. Co mám udělat?
Poradíme Vám jaké zkoušky musíte úspěšně složit, aby jste získali tzv. úplnou profesní kvalifikaci, která odpovídá příslušnému oboru vzdělání.
Pro různé obory je to různé, do toho vás zasvětíme. Nicméně, pokud již získáte všechna potřebná Osvědčení pro daný obor, tak ty jsou fakticky stejně dostatečným dokladem osvědčujícím vaše kompetence v příslušném oboru jako Výuční list.
Pokud z jakýchkoliv důvodů máte zájem získat i Výuční list, jsme připraveni absolventy našich rekvalifikačních programů provést i procesem vedoucím k získání Výučního listu v příslušném oboru na naší škole.

Stále jste nedostali odpověď na vaše otázky?

Kontaktujte nás:
RNDr. Petr Dvořák,  czv@skolajarov.cz  nebo 777 802 791.