Stavební truhlář

kód: 33-002-H

Autorizovaná osoba (AOs)Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Autorizovaný zástupce AOsAndrlík Radek, Bc. (Vedoucí učitel odborného výcviku)
Zařazení PKNárodní soustava kvalifikací, zemědělství a lesnictví
Místo konání výukySOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Forma výukyVíkendové kurzy
Způsob ukončeníOsvědčení
Hodinová dotaceKurz: 250h (70 teorie+180 praxe)
Termín konáníškolní rok
Cena kurz a zkouška34 tis. Kč
Cena jen zkouška12 tis. Kč
Finanční úhradabankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 , do zprávy pro příjemce uvést křestní jméno, příjmení a název profesní kvalifikace
hotově v pokladně školy

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Vyberte prosím na co se chcete přihlásit:*

PŘIHLÁŠKA ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE – TRUHLÁŘ
(kód: 33-56-H/01)

Chcete získat výuční list v oboru Truhlář?
Právě pro Vás jsme připravili možnost přihlásit se jednou přihláškou k oběma kurzům nezbytným pro získání úplné profesní kvalifikace: „Truhlář (kód: 33-56-H/01)“, tedy „Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) “ a „Stavební truhlář (kód: 33-002-H)“ a zkouškám za zvýhodněnou cenu 49 tis. Kč.
Po získání obou osvědčení se můžete přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce (již zdarma) a získat tak výuční list oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01).

Vyberte prosím na co se chcete přihlásit:*