INVAZIVNÍ DRUHY ROSTLIN

V pátek 1. března proběhla na škole teorie přednáška o invazních druzích rostlin, určená pro žáky studující maturitní zahradnické obory. Přednáška byla organizována Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a Českou zemědělskou univerzitou. Otázka vztahu organismů a jejich prostředí v ekosystémech, potažmo invazních rostlin a jejich vlivu na původní ekosystémy, se zahradnickým oborem pracujícím s mnoha introdukovanými druhy okrasných, ale i užitkových rostlin, úzce souvisí – znalosti o introdukovaných a invazních rostlinách jsou pro zahradníky v praxi jedněmi z klíčových, aby svou práci mohli vykonávat fundovaně a zodpovědně k našemu životnímu prostředí. Žáci věnovali probíranému tématu odpovídající pozornost a zapojovali se do dialogu iniciovaného přednášejícími se svými postřehy a znalostmi. Děkujeme oběma přednášejícím, Ing. Jaroslavu Vaculovi z fakulty životních prostředí a Ing. Pavle Vachové, Ph.D. z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU za poutavé přiblížení problematiky i zaměření na zahradnicky významné druhy rostlin, a Mgr. Michaele Harvanové z ÚZEI za iniciaci a zprostředkování celé akce. Těšíme se na budoucí možnou spolupráci a další zajímavá a významná témata dávající zahradnický obor do kontextu s ekologií a ochranou původních společenstev.