JAROVŠTÍ ZAHRADNÍCI NAVŠTÍVILI STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

V pondělí 15. dubna 2024 se vydali žáci z druhého ročníku oboru Zahradník na exkurzi do Strahovského kláštera. Klášterem třídu provedl pan Miroslav Zdík Jordánek. Prohlídka kláštera začala v prostorách historických sálů proslulé knihovny kláštera a po krátkém odpočinku v sala terreně konventní zahrady a nahlédnutí do štoly, která ústí v konventní zahradě, pokračovala v bazilice. Zde si žáci mohli prohlédnout i prostory veřejnosti běžně nedostupné, jako například kostelní vazárnu, zvonici kostelní věže či sakristii, přivoněli i k různým druhům kadidel. Bývalý vojenský kaplan Zdík Jordánek upřímně a poutavě odpovídal žákům na mnohé zvídavé dotazy nejen ohledně stavebních prvků, výzdoby a vybavení kláštera, ale i víry, životních hodnot a svých zkušeností z misí vojenského kaplana. V budově kláštera žáci ještě navštívili ambity vyzdobené azalkami, kaméliemi, myrtami a jukami, románský sál a rajský dvůr s jezírkem a poté prošli barokní konventní zahradou až na její vyhlídku, kde mohli obdivovat fascinující panoráma historického srdce Prahy. Prohlídku pak žáci zakončili v produkční zahradě kláštera, kde se pěstuje ovoce, zelenina, bylinky, květiny a víno a chovají včelstva a v jejíchž sklenících jsou zimovány přenosné nádobové rostliny (palmy, fuchsie, mračňáky, olověnce). Děkujeme mnohokrát paní Evě Doubkové za zprostředkování a panu Zdíku Jordánkovi za umožnění návštěvy kláštera, provedení zajímavými místy a poutavý výklad.