KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, partner č. 18

S novým školním rokem se vrátily i společné akce klubů. Jednou z prvních takových akcí Klubu – Společně na výstavu, muzea a vycházku byla návštěva Království železnic. K vidění byly modely železnic, ale především si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak se řídí tramvaj, metro nebo vlak.  

??? Věděli jste, že….

  • První kolejová vozidla byla používána v dolech a byla tažena lany za pomoci navijáků
  • Počátkem strojního pohonu v kolejové dopravě byl rok 1804, když Richard Trevithick uvedl do provozu první parní lokomotivu
  • První veřejná železnice zahájila provoz v roce 1825 ze Stocktonu do Darlingtonu v Anglii a mimo zboží také poprvé v historii přepravovala i osoby
  • V Severní Americe je 275 000 km železnic, členské státy EU mají 236 000 km, Rusko 87 000 km, Čína přes 75 000 km a Indie má přes 63 000 km železničních tratí. Česko je s délkou 9 632 km železniční sítě na 22. místě na světě