MĚSTSKÁ HYDROPONIE – PŘEDNÁŠKA FIRMY FORESTBIT S.R.O.

Ve dnech 20. 2. a 27. 2. 2024, se žáci zahradnických oborů zúčastnili zajímavé odborné přednášky, kterou připravili pánové Adam Přibyl a Filip Zíka, spoluzakladatelé firmy ForestBit s.r.o., zabývající se udržitelným rozvojem za pomoci technologických inovací. Jedním z jejích firemních inovativních projektů je i projekt s názvem „Pražský salát“, se zaměřením na městkou hydroponii, což bylo i hlavním tématem přednášky a workshopu.

Přednáška nabídla náhled do způsobů, podmínek a možností hydroponického pěstování rostlin v městských aglomeracích, s důrazem na udržitelnost a použití moderních technologií v zemědělské výrobě, které mohou zlepšit produktivitu a snížit negativní dopady na životní prostředí.

Firma představila vlastní hydroponické systémy používané v indoorových podmínkách, a v souladu s aktuálními trendy také hydroponické systémy, vhodné pro pěstování zeleniny a bylinek na střechách městských budov. Tyto vnější hydroponické systémy poskytují všechny výhody zelených střech a pomáhají tak zlepšovat klima města, snižovat emise oxidu uhličitého a spotřebu vody a plastů, a výrazně snižovat i tepelnou výhřevnost střech. Navíc konečným výsledkem jsou čerstvě sklizené regionální produkty, bez další potřeby dlouhé přepravy na cestě k spotřebitelům.

Na závěr proběhla živá diskuze, při které měli žáci možnost zeptat se na otázky, které je z inspirativní přednášky zaujaly.