NAŠI ZAHRADNÍCI V HOLANDSKU

V období od 14. do 28. října 2023 mělo 12 žáků za zahradnických oborů naší školy privilegium absolvovat praktickou stáž v rámci programu pracovní mobility Erasmus+ ve spolupráci s naším partnerem, Boerma Instituut, nacházejícím se v epicentru světového květinářského průmyslu, v nizozemském městě Aalsmeer.

Žáci byli při své stáži rozděleni do různých zahradnických podniků a květinářských prodejen, kde měli jedinečnou možnost po dobu dvou týdnů prohloubit své znalosti o nových technikách, materiálech a rostlinách. Toto období jim umožnilo získat cenné zkušenosti v oblasti floristiky a péče o trvalky, a dále se zdokonalovat nejen ve svých dovednostech, ale i v komunikaci s místními nizozemskými hostiteli v anglickém jazyce.

Jedním z vrcholů této stáže byly dva celodenní kurzy vedené zkušenou lektorkou floristiky Jacqueline Boerma. Během těchto kurzů se žáci učili vázat květinové kompozice v charakteristickém holandském stylu a vyrábět dekorativní aranžmá na položení. Navíc měli jedinečnou příležitost setkat se s Bartem Hassamem, světovým mistrem ve floristice z roku 2019, který paralelně s kurzy pro naše žáky vedl vlastní kurz moderního aranžování pro profesionály. Během těchto kurzů mohli žáci obdivovat a zkoumat jeho floristická díla, která zdobila prostory institutu během obou kurzů.

Mimo pracovní činnosti měli žáci také příležitost prozkoumat kulturní bohatství Nizozemska. V Amsterdamu navštívili botanickou zahradu a někteří z nich také Rijskmuseum, které se věnuje historii nizozemského umění. V Aalsmeeru měli příležitost shlédnout největší světovou květinovou burzu Royal Flora Holland, historickou zahradu a muzeum tradičního pěstování květin, a navíc absolvovali výstup na místní vodojem, který slouží také jako rozhledna.

Tato stáž v Nizozemsku přinesla našim žákům nejen nové odborné dovednosti a znalosti, ale také nová přátelství, kontakty a porozumění kulturním rozdílům.

Děkujeme Evropské komisi, DZS a programu Erasmus+ za tuto jedinečnou možnost uskutečnit tuto cestu s našimi žáky. Naše srdečné poděkování patří také naší dlouholeté partnerce Jacqueline Boerma za její vstřícnost, poskytnutí potřebného zázemí a organizaci celé stáže. Rovněž děkujeme vstřícným nizozemským zahradníkům a floristům, kteří přijali naše žáky ve svých provozech. Nakonec děkujeme i našim žákům za to, že reprezentovali naši školu v zahraničí tak vzorně.

Těšíme se na budoucí pokračování stáží pro naše zahradníky v centru světového květinářství a na další spolupráci s Boerma Instituut!

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.