NÁVŠTĚVA Z KOREJE

V pátek 1. září 2023 nás navštívila malá skupina až ze vzdálené Koreje, která čítala pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školství z jihokorejského regionu.

V rámci své pracovní návštěvy střední Evropy (po ČR zamíří ještě do Rakouska, Polska a Maďarska) projevili zájem vidět právě naši školu.

Hosté se na úvod seznámili s koncepcí výuky u nás, složením našich studijních a učňovských oborů, počtem žáků, zaměstnanců, vybavením školy teorie i odborného výcviku.

Poté navštívili sportovní areál a především je pak zajímal komplex našich dílen, který je překvapil svou rozlohou, technickým vybavením a šíří zastoupených stavebních profesí.

Návštěva proběhla v příjemné atmosféře a hosté odcházeli spokojeni a nadšeni.

Tato vzdálená země sice není součástí EU, takže projekty Erasmus+ do této destinace předkládat nelze, nicméně nás těší, že si právě naši školu zvolila za svůj cíl tato návštěva až z opačného konce světa, tedy ze zcela odlišné kultury.

Věříme, že si od nás hosté odváželi příjemné zážitky a vzpomínky.