NOVOROČNÍ SETKÁNÍ KOMINÍKŮ U PRIMÁTORA

Ve středu 17. 1. 2024 proběhlo tradiční novoroční setkání pražského Cechu kominíků s primátorem hl. m. Prahy. Zástupci Cechu přišli opět popřát vedení města zdraví a úspěchy do nového roku. Jsme velmi rádi, že se této pěkné tradice může zúčastňovat i naše škola, která vychovává nové generace řemeslníků v tomto oboru. Spolu s ředitelem školy se letošního setkání zúčastnili za učně kominíky žáci Kristýna Tůmová z 2. ročníku a Petr Findeis z 1. ročníku. Po úvodním přivítání a pozdravech byla možnost si popovídat o problematice řemesla a o průběhu výuky u nás ve škole.