NULTÁ HODINA AUTOŠKOLY

Naše škola byla přizvána k účasti na projektu „Nultá hodina autoškoly“. Organizátory tohoto projektu jsou BESIP, Krajské ředitelství Praha Policie České republiky Oddělení prevence, Hasičský záchranný sbor České republiky a Dopravní inspektorát Policie České republiky.

Ve středu 15. listopadu přijeli zástupci výše uvedených subjektů a realizovali, na 4 stanovištích, program pro třídy 2. DS, 2. MSB, 3.MSB, 3.MSA a 3.MPP. Po projekci dokumentu 13 cest – Zpomal, je ještě brzo! následovala diskuze s režisérem panem Vítem Klusákem.

Poté se třídy rozdělily na 4 skupiny a absolvovaly tato stanoviště:

  1. stanoviště – BESIP – program o volbě správné autoškoly, jak by měla a neměla vypadat výuka v autoškole
  2. stanoviště – DOPRAVNÍ PSYCHOLOG – zhodnocení reálných autonehod ve videu, řešení situace před a po nehodě z pohledu lidského chování a dopady nehod na lidskou psychiku, rozbor chování řidičů
  3. stanoviště – POLICIE ČR – dopravní hlídka policie – reálné situace zastavení mladých řidičů, chování řidičů při kontrole, záchranářská ulička, testy na alkohol, kontrola dokladů aj.
  4. stanoviště – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – zajištění místa a osob při nehodě, postupy a řešení situace pod dohledem profesionálů, bezpečné chování při nehodě.

Moc děkujeme všem zúčastněným a budeme si přát, aby se naši žáci s podobnými situacemi setkávali v životě zcela výjimečně.