OBHAJOBA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ OBORU ZAHRADNICTVÍ 2023/2024

V druhé polovině dubna letošního roku proběhly obhajoby ročníkových prací maturitního studia oboru Zahradnictví. Témata ročníkových prací si žáci vybírají dle vlastního uvážení a není proto divu, že převážná většina obhajob dopadla více jak úspěšně. Po skoro roční práci, které svým tématům žáci věnovali, v den obhajoby završili zveřejněním svých výsledků.  Odbornou porotu tak většina žáků přesvědčila o odborných znalostech a připravenosti k maturitní zkoušce.

Všem našim maturantů přejeme hodně úspěchu nejen u zkoušek, ale i v profesním a osobním životě.