OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ OBORU DŘEVOSTAVBY

Na začátku měsíce dubna proběhly obhajoby ročníkových prací, na kterých žáci maturitního oboru dřevostavby pracovali v týmech od září do poloviny února. Tvorba ročníkové práce probíhala v rámci předmětu dřevostavby cvičení a týkala se návrhu dřevostavby rodinného domu, který musel splňovat konkrétní přání investora, požadované dispoziční řešení, zadaný konstrukční systém, energetickou třídu budovy a způsob založení stavby. Vypracované projekty obsahují: podklady pro stavební úřad (textová část, výkresová dokumentace vytvořená v softwaru AutoCAD), 3D model a výstup na obráběcí centrum (vytvořené v softwaru SEMA), 3D vizualizaci (vytvořená v softwaru Lumion).