PODLAHÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Ve středu 21. 6. 2023 proběhl na odborném učilišti „Den pro zdraví“, kterého se zúčastnilo celkem 7 tříd 1. a 2. ročníku. Žáci procházeli ve skupinách jednotlivá stanoviště, na kterých měli možnost namalovat si kamínek, napsat dopis svému budoucímu já, besedovat o zdravém životním stylu a hygienických návycích, zjistit své zdroje, které je psychicky dobíjí, zasportovat si apod. Program připravilo školní poradenské pracoviště ve spolupráci s asistenty pedagoga a setkal se s velmi pozitivní odezvou u všech žáků.

Pod patronací CECHU PODLAHÁŘŮ ČR se ve dnech 21. a 22. června 2023 konal v Brně seminář pro učitele odborného výcviku a žáky oboru podlahář.

Naše škola se tohoto semináře zúčastnila s dalšími odbornými školami z Brna a z Uherského Brodu. Účastníci měli zastoupení vždy třech členů, v obsazení UOV a dva nadaní žáci se zájmem o řemeslo. Seminář obsahoval spousty novinek, ulehčení provádění podlah, různé zlepšováky, praktické ukázky s profesionálním výkladem k danému úkonu či činnosti.

Těšíme se na další profesní vzdělávací akce Cechu podlahářů ČR.