PŘEDNÁŠKA FIRMY CIUR a.s.

 

Dne 17. 10. 2023 proběhla přednáška firmy Ciur a. s . určena žákům předposledního a posledního ročníku maturitního oboru Dřevostavby. 

V úvodu byli žáci seznámeni se sortimentem firmou nabízených foukaných tepelných izolací a s izolací Climatizer plus. Různé typy izolací byly žákům představeny v souladu se základními požadavky na zateplení dřevostaveb včetně konkrétní aplikace do různých částí dřevostaveb. Důraz byl kladen na správné provedení konstrukčních detailů a na případné chyby, které se mohou vyskytnout.  

Přednáška pokračovala požární odolností dřevostaveb, protipožárními a antikondenzačními nástřiky. Žáky nejvíce zaujala prezentace z průběhu reálné požární zkoušky jednotlivých materiálů a chyby v prostupech dřevěnými konstrukcemi, které vedou k zahoření a požáru.

Zajímavým tématem byly firmou nabízené stavební fólie a pásky, jejich vhodnost do určitých částí dřevostaveb a správné provedení, které je nutné pro zabezpečení neprůvzdušnosti konstrukce, měřené Blower door testem. Zástupce firmy Ciur a. s. opět uvedl několik příkladů z praxe, kdy se vlivem šetření  “na nesprávném místě” zvolil nevyhovující typ pásky, čímž došlo k zásadním chybám ve skladbě konstrukce a výraznému zkrácení životnosti konstrukce.  

V závěrečné části přednášky byly žákům představeny nové požadavky v oblasti akustiky dřevostaveb, především neprůzvučnosti jednotlivých konstrukcí. Firma Ciur a. s. ve svém sortimentu nabízí akustické desky Wolf, které velmi účinně umí eliminovat prostupy nežádoucích zvuků jednotlivými konstrukcemi už při velmi malých tloušťkách přidaných vrstev. Nechyběli konkrétní příklady, ať už z dřevostaveb, panelových nebo zděných domů. Zajímavá byla i praktická zvuková ukázka tlumení sirény v bedýnce vyrobené z akustických desek Wolf. 

Přednáška byla zajímavá především pro žáky maturitních ročníků, kteří ve svých týmových ročníkových pracích navrhují skladby jednotlivých konstrukcí pro konkrétní dřevostavbu a mohli se zástupci firmy konzultovat konkrétní případy ze svých prací. Žáci nižších ročníků, kteří jsou ve znalostech o dřevostavbách teprve na počátku, si rozšířili znalosti z výuky a nejvíce je zaujalo povídání o difuzi a o konkrétním použití desek Wolf.